Recent Domain News 20151207

买入:

Zhiqing.net

hhh.me

Jian.me

moji.me

卖出:

585.me  5000RMB

1628.com.cn  3900RMB

8772.com.cn  3800RMB

注册:

MengXiaoFa.com

Zhiqing.biz

ChenHe.me

LiuYe.me

WangDao.me

MianLiao.me

还注册了一堆.cr域名,晚些时候把列表传上来。

拒绝的报价:

565.info 收到1888RMB的报价,然后残忍被我拒绝了。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注